İskele Kalıp Sektörünün Lider İsmi

"PORTİWOOD" KOLON VE PERDE KALIPLARI

"PORTİWOOD" Geniş yüzeyli perde kolon kalıpları

Portiwood perde kalıpları konutlardan endüstri yapılarına, istinad perdelerinden viyadük ayaklarına kadar çok geniş kullanım alanına sahiptir. İşin başlangıcında oluşturulan panolar işin sonuna kadar demonte edilmeden kullanılabilir. Böylece hem işçilikten, hem de zamandan tasarruf edilir. Ayrıca malzeme zayiatı minimumdur. Perde kalıpları her bir projeye göre farklı beton basınçlarına göre dizayn edilmekte, çok yüksek perdelerde güvenle kullanabilmeyi sağlar. Perde kalıbının her iki yüzeyine gelen beton basıncı, kalıp içine bırakılmış pvc borulardan geçirilen Tie-Rod´lar ile karşılıklı aktarılır ve taşıtılır. Bu ankrajlama sistemi emniyetle 90 KN çekme yükü taşıyabilir. Geniş yüzeyli panolar çok ağır olmasından dolayı, şantiyedeki vinç yardımı ile taşınabilir. Portiwood perde kalıpları 3 ana elemandan oluşur.
Bunlar ahşap kiriş, plywood ve çelik perde kuşağıdır. Standart H20 ahşap kiriş boyları 245 cm, 290 cm, 330 cm, 360 cm, 390 cm, 450 cm ve 490 cm dir. Bu standart ahşap kirişleri kullanarak aşağıdaki pano yüksekliklerini elde edebiliriz.

  
     

H20 ahşap kirişleri, H20-H20 kuşak birleştirme elemanlarını kullanrak farklı yükseklik elde edilip, tek bir kiriş gibi kullanma imkanı sağlanır.

Standart pano genişlikleri;

H20 ahşap kirişleri, H20-H20 kuşak birleştirme elemanı kullanarak farklı yükseklik elde edilip, tek bir kiriş gibi kullanma imkânı sağlanır.

Portiwood paneller kuşak birleştirme elemanı vasıtasıyla iki pano yan yana kama ile birleştirilir. Böylelikle panolar hem şakulüne alınır, hem de basmaya ve çekmeye dirençli bir birleşim sağlanır.

 

Kolonlarda beton döküm hızı fazla olması nedeni ile, kolon kalıpları perde kalıbına göre daha yüksek beton basıncına göre dizayn edilir. PORTİWOOD kalıp sisteminde standart projelendirme yükleri kolon kalıbında 90 kN/m2, perde kalıplarında ise 50 kN/m2 olarak kabul edilir.